Wielervereniging Viking Waterland is gevestigd in Purmerend en is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze website.
Heb je vragen dan kun je een bericht sturen naar voorzitter@vikingwaterland.nl

Via onze website verzamelen we alleen gegevens van je wanneer je een reactie plaatst op een nieuwsbericht (naam en e-mailadres). Dit doen we om eventueel in contact met je te komen. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd wanneer je een reactie plaatst en ook niet met anderen gedeeld.

Wanneer je lid bent verwerken we enkel je NAW-gegevens, je telefoonnummer en je e-mailadres om contact met je te onderhouden en om ons ledenbestand bij te houden.
Wij delen jouw gegevens niet aan derden.

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. We verstrekken je gegevens op geen enkele manier aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Grondslagen
Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een wettelijke grondslag of wettelijke uitzondering voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verwerkingen maken we gebruik van vier van deze grondslagen:

  • Toestemming: om contact met je op te kunnen nemen wanneer je ons daarom vraagt.
  • Overeenkomst: wanneer je lid bent van onze vereniging.
  • Wettelijke plicht: als we een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. We zijn ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens te bewaren in onze financiĆ«le administratie, op grond van belastingwetgeving.
  • Gerechtvaardigd belang: wanneer je lid bij ons bent geweest bewaren we je contactgegevens 2 jaar na het laatste contactmoment.

KNWU
Een licentie kan je via de KNWU aanvragen, zij zijn hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies
We plaatsen geen tracking, social of analytische cookies tijdens je bezoek aan onze website.
Wordpress zal functionele cookies plaatsen voor de optimale werking van de website.

Jouw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kun je ook verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Verder is het mogelijk om bezwaar te maken wanneer je het niet eens bent met de verwerking en heb je in sommige gevallen de mogelijkheid om het recht van dataportabiliteit in te roepen.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen om gebruik te maken van je rechten. Om je identiteit te controleren stellen wij een aantal identificerende vragen.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht toe om onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je hierover een bericht sturen.