Algemene clubregels Viking Waterland

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging. De contributie wordt jaarlijks tijdens de Bestuursvergadering vastgesteld en dient voor het einde van het kalenderjaar op de rekening van de vereniging te staan. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail): voorzitter@vikingwaterland.nl en uiterlijk op 1 maand voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Opzeggen via andere kanalen (sms, what’s app, voicemail, e.d.) wordt niet geaccepteerd.

Bij niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt de contributie voor het komende jaar in rekening gebracht en is het verenigingslid verplicht deze te voldoen.

Algemeen gedrag

Respect, eerlijkheid en plezier zijn kernwoorden voor Viking Waterland. Bestuur, ploegleiders, begeleiders, verzorgers zijn trots dat wij deel uitmaken van Viking Waterland. Wij verwachten van onze verenigingsleden dat zij dit ook zijn en dat uitdragen. Onbehoorlijk taalgebruik wordt niet getolereerd, evenals verbaal en fysiek geweld of pesten. Openheid en eerlijkheid staan voorop. We praten vooral met elkaar en niet over elkaar. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade. Verenigingsleden zijn niet alleen zuinig op onze spullen, maar ook op die van een andere vereniging. Wij moedigen zowel inspanning als resultaat aan. Vorderingen van onze renners beoordelen we niet alleen op het aantal gewonnen wedstrijden/podiumplaatsen. Onze verenigingsleden proberen te winnen met respect voor zichzelf, zijn/haar teamgenoten en andere wielrenners. Onsportiviteit van een andere wielrenner (een ander opzettelijk afsnijden, in de hekken rijden, opzettelijk laten vallen, o.i.d.) is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of verenigingsleden aan te moedigen ook onsportief op te treden. Onze verenigingsleden aanvaarden de beslissingen van juryleden. Indien onze verenigingsleden in protest tegen een beslissing willen gaan, zal dat middels de geldende regels en procedures gebeuren. Verenigingsleden onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. Verenigingsleden respecteren het werk van alle mensen die ervoor zorgen dat in onze sport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te rijden. Voor onze jonge verenigingsleden staat het sportieve plezier voorop. Ploegleiders en begeleiders moedigen hen aan en bieden hen de mogelijkheden en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden.

Kleding, materiaal en sponsors

Viking Waterland bestaat mede dankzij de (financiële) hulp van haar sponsors. Wij zijn daarom trots op onze sponsors en zullen daarom tijdens in- en uitrijden en tijdens de wedstrijden altijd onze clubkleding dragen. Andere kleding is daarom niet toegestaan. De eigen bijdrage voor de clubkleding wordt jaarlijks tijdens de Bestuursvergadering vastgesteld. Kapotte kleding dient op eigen kosten te worden gerepareerd. De renners zijn vrij in hun keuze van het materiaal waarmee ze wedstrijden rijden. Renners kunnen gebruik maken van aanbiedingen van sponsors.

Doping

Officieel luidt de definitie van doping: “Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.” Deze definitie is opgesteld door WADA, het Wereld Anti-Doping Agentschap. Deze internationale anti-doping organisatie stelt jaarlijks de dopinglijst (= lijst met verboden stoffen en methoden) op die op 1 januari van kracht wordt. Sinds 2003 bestaat er wereldwijd maar één dopinglijst: dé WADA-dopinglijst.

Viking Waterland is tegen het gebruik van doping. Het gebruik van doping brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Wij zijn van mening dat je met wilskracht, doorzettingsvermogen en geloof in eigen mogelijkheden heel goed je persoonlijke doelen zonder doping kunt verwezenlijken.

Het gebruik van doping door onze verenigingsleden zal streng worden gestraft door melding bij de KNWU en uitsluiting van verdere lidmaatschap.

Deze gedragsregels zijn tijdens de algemene jaarvergadering op 12 maart 2018 door de leden aangenomen.