Viking Waterland heeft 3 bestuursleden:

Rene Nat, Voorzitter
Mark Pasterkamp, Secretaris
Jeroen Bosman, Penningmeester